Net als bij de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen is er onder de WKR sprake van bepaalde normbedragen. U mag aan werknemers voor zakelijke kilometers – inclusief woon-werkverkeer – maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Vergoedt u meer, dan moet u het meerdere tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen van de werkkostenregeling.

Normbedrag maaltijden in 2015 € 3,20
Ook voor maaltijden in bedrijfskantines is een normbedrag gedefinieerd. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine dient u € 3,20 tot het loon van de werknemer rekenen of in de vrije ruimte onderbrengen van de werkkostenregeling.

Als u de maaltijden in de vrije ruimte onderbrengt, hoeft dit niet per werknemer te worden geadministreerd.
Onder de WKR geldt voor elke maaltijd hetzelfde normbedrag. Betreft het een ontbijt, een lunch of een diner, dan blijft het normbedrag gelden.

Laat u de werknemer een eigen bijdrage betalen voor de maaltijden, dan kunt u die van het normbedrag aftrekken. Natuurlijk kan het bedrag niet lager worden dan nul.

Zakelijke maaltijd in sommige gevallen onbelast
Als u een maaltijd vergoedt of verstrekt die de werknemer heeft genuttigd tijdens dienstreizen, bij zakelijke besprekingen met klanten buiten de werkplek, tijdens werkzaamheden buiten de vaste werkplek, bij therapeutisch mee-eten of bij overwerk, hoeft u niets tot het loon te rekenen. U kunt de werkelijke kosten onbelast vergoeden of de vergoeding beperken tot het eerdergenoemde normbedrag voor maaltijden in bedrijfskantines.

Bron: www.rendement.nl