Privacybeleid

Door gebruik te maken van onse website kunnen privacygevoelige gegevens worden verwerkt. Puur MKB administratie & advies zal  zorgvuldige omgaan met deze privacygevoelige gegevens. Deze bevatten bijvoorbeeld pesoonsgegegevens.  PuurMKB houdt zich aan de eisen die de privacywetgeving daar aan stelt.

 Via onze privacyverklaring vermelden we voor welke doeleinden de persoonsgegevens kunnen worden verwekt. Daarnaast zullen we deze tot een minimum beperken en geven we u altijd eerst de mogelijkheid om toestemming te geven indien noodzakelijk.  Daarnaast behoudt u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens  in te zien, wanneer u hier om vraagt. Daarnaast zullen we op uw verzoek de gegevens verwijderen dan wel aanpassen.

.Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, laat u daar bepaalde gegevens achter. Deze gegevens kunnen bestaan uit persoonsgegevens.. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wanneer we wel uw gegevens voor andere doeleinden wense te gaan gebruiken, zullen we u daar vooraf toestemming voor vragen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend statistische gegevens. Deze gegevens geven ons inzicht in onze website. Ook worden de persoonsgegevens u die rechtstreeks aan ons toezend via een contactformulier of email bewaard.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming hebt gegevens of dat we dit wettelijk verplicht zijn.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om inzicht te krijgen in de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken. Tevens bieden we u de mogelijkheid om via onze website berichten aan ons sturen.

Google Analytics

PuurMKB maakt gebruik  van Google Analytics. Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht of wanneer derde partijen door Google worden ingeschakeld om de informatie te verwerken.  Het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics is uitgeschakeld om uw privacy te waarborgen

Websites van derden

Indien u via onze website op websites of diensten van derden komt, zal deze verklaring komen te vervallen. Vanaf dat moment geldt de privacyverklaring van deze partij/derde Deze partij/derde dient zelf te garanderenop dat zij op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.  Wij kunnen deze garantie niet geven. U wordt dan ook verzocht om de verklaring van deze derde te raadplegen.

Wijziging privacyverklaring

PuurMKB behoudt zich te allen tijde het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 december 2022

Inzage

U kunt ons in dien gewenst een verzoek toesturen om bewaarde persoongegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Uw verzoek kunt u mailen aan info@puurmkb.nl

 Contact

Met al uw vragen kunt over deze privacyverklaring dan kunt u deze stellen via info@puurmkb.nl.  U kunt ook uw vragen per brief sturen aan Puur MKB, Riezebezem 6, 38298 EN Hooglanderveen.